loading

All watermarks will be removed before printing.

Kral mahiyetini önemli bir görev için sınamak istemiş. Birçok güçlü ve akıllı adam etrafında toplanmış. Kral onları bugüne kadar görüp görecekleri en kocaman kapının önüne getirerek şöyle demiş: Siz akıllı insanlara benim bir sorum var. Hanginizin bunu çözebileceğini görmek istiyorum. Burada krallığımdaki en büyük ve en ağır kapıyı görüyorsunuz. Kimler bunu açabilir? Saray mensuplarından bazıları açamayız der gibi başlarını sallamış. Diğerleri,çevresindekilere göre daha akıllı sayılanlar, kapıyı daha yakından incelemiş, fakat onlar da açamayacaklarını kabul etmişler. Bu akıllı insanlar böyle söyleyince saraylılar sorunun çözülemeyecek kadar zor olduğunda fikir birliğine varmışlar. Sadece bir vezir kapının yanına giderek onu şöyle bir gözden geçirmiş ve elleriyle yoklamış, açmak için çeşitli yolları denemiş. En sonunda kuvvetle yüklendiğinde ağır kapı açılmış. Meğer kapı zaten tam kapalı değilmiş ve açmak için deneme isteği ve yüreklilikle davranma cesaretinden başka bir şey gerekmiyormuş. Kral vezire şöyle söylemiş: Sadece gördüğün ve işittiğine bağlı kalmadan, kendi gücünü devreye soktuğun ve denemeyi göze aldığın için saraydaki görevi sen alacaksın.

Old Door

Ahmet ŞİMŞEK

Image: 17938633

48.3
Pulse

Canvas [ ? ]

Paper [ ? ]

Aluminum [ ? ]

Acrylic [ ? ]

Birchwood [ ? ]

Canvas Gallery Wrap

Floater Frame

Traditional Canvas

Framed Print

Paper Loose

Aluminum Floated

Acrylic w/ Standoffs

Framed Acrylic

Birchwood

Aluminum Mounted

[size guide]

Outer Size:

WAS

NOW
PRICE
$0

Each image is a fine art giclée print on the material you choose. This method of spraying archival inks ensures color accuracy, vibrancy and luminosity for a picture perfect print, true to the original photograph.
Each image is framed by hand in Austin, Texas by our seasoned framers. Get the same quality as a frame shop, at the best price, delivered straight to your door, ready to hang.
Orders are shipped to your home or business via FedEx Ground. All artwork is securely packaged in double-walled, FedEx-approved corrugated boxes to ensure your artwork arrives safe.